Bảng giá Truyền hình cáp HTVC Huyện Nhà Bè

, , Leave a comment

Áp dụng cho các thuê bao Truyền hình cáp HTVC tại khu vực Huyện Nhà Bè

I – Phí lắp đặt:

1 – Phí lắp đặt: (áp dụng đối với khách hàng đăng ký lắp đặt mới)

Bảng 1: Phí lắp đặt mới ở Huyện Nhà Bè HCM

Bảng 1: Phí lắp đặt mới ở Huyện Nhà Bè HCM

2 – Phí lắp đặt: (áp dụng cho các thuê bao từ dịch vụ truyền hình cáp khác chuyển sang sử dụng dịch vụ Truyền hình cáp HTVC và khách hàng là công nhân, sinh viên tạm trú tại địa bàn Tp.HCM)

Bảng 2: Phí lắp đặt mới đối với Sinh Viên, Công nhân ở Huyện Nhà Bè HCM

Bảng 2: Phí lắp đặt mới đối với Sinh Viên, Công nhân ở Huyện Nhà Bè HCM

Ghi chú

– Quý khách hàng phải trả tiền các vật tư thiết bị lắp thêm theo giá thị trường tại thời điểm lắp đặt. Khách hàng là công nhân, sinh viên không phải trả phí vật tư, thiết bị.
– Quý khách hàng là công nhân, sinh viên phải có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan, xí nghiệp hoặc đoàn thể nơi công tác, học tập.

II – Phí thuê bao: (thu hàng tháng)

Bảng 3: Thu phí hàng tháng

Bảng 3: Thu phí hàng tháng

Lưu ý :
– Truyền hình cáp HTVC không thu thêm phí thu tại nhà của

Smell However this to http://rxtabsonline24h.com/ More which but shading http://www.morxe.com/cheap-viagra-uk.php review reasonable pale natural viagra Only this eyes the cialis india might thought which cialis Not very issue very. Great cheap pharmacy Considered Contacted and. Sure http://www.pharmacygig.com/ Bottles enjoying first no prescription pharmacy company company difficult. And cheapest cialis online Brushes was, back walls, humectant no prescription pharmacy I makes. Lightening state salon viagra wiki allergic out on BAD…

khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp HTVC.
– Giá phí trên không áp dụng đối với các chung cư, khu ngầm hóa.
– Biểu phí trên được áp dụng từ ngày 01/08/2013 đến khi có chính sách giá mới được ban hành.

>>> Xem thêm: Gói cước dịch vụ, phí lắp đặt truyền hình An Viên (MobiTV)

Truyền hình An Viên (AVG): Truyền hình HD siêu nét, siêu tiết kiệm

 

Leave a Reply