Danh sách kênh mới của BTS

, , Leave a comment

Truyền hình cáp Hà Nội BTS phát mới một số kênh truyền hình. Cụ thể như sau:

Danh sách kênh mới của BTS

Tên kênh

Ngày lên sóng

Gói kênh

Tần số

Kênh truyền hình HTV2

30/4/2013

Analog

407,25 MHz

Kênh truyền hình An Giang

1/5/2013

Analog

743,25 MHz

Kênh truyền hình Bình Phước 2

1/5/2013

Analog

727,25 MHz

Kênh truyền hình Quốc Phòng

1/6/2013

Analog & SD

775,25 MHz

Danh sách các kênh điều chỉnh tần số

Tên kênh

Gói kênh

Tần số cũ

Tần số mới

Kênh truyền hình VTV6

Analog

767,25 MHz

207,25 MHz

Kênh truyền hình VTC14

Analog

207,25 MHz

767,25 MHz

 

Lưu ý: Kênh truyền hình VTV6 được phát bổ sung trên tần số 679,25 MHz

 

 

Leave a Reply