Đầu thu truyền hình cáp Hà Nội

, , Comment closed

– Khách hàng không phải mua đầu thu khi dùng gói Ananog
essay help
– Khi đăng ký gói SDTV và HDTV sẽ phải mua đầu thu. Đầu thu là bộ giải mã tín hiệu làm cho chất lượng hình ảnh tốt hơn rất nhiều.

– Bộ đầu thu bao gồm: 1 đầu STB HD bảo hành 1 năm; 1 dây HDMI; 1 thẻ SMC

Đầu thu truyền hình cáp Hà Nội

Đầu thu truyền hình cáp Hà Nội

765qwerty765