Khuyến mãi

SCTV khuyến mãi đến 31/08/2013

Ưu đãi truyền hình cáp SCTV tháng 8

, , Comment Closed

  SCTV áp dụng chính sách ưu đãi lắp đặt truyền hính cáp mới áp dụng từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 31/8/2013 cho tất cả các địa bàn tại TP.HCM. PHÍ HÒA MẠNG KHÁCH…

Read Post →