Lịch phát sóng Star Sport hôm nay ngày 12/06/2013

, , Leave a comment

Lịch phát sóng  Star Sport luôn được cập nhập trên trang website Laptruyenhinhcap.net mục tin tức, mời các bạn đón xem.

Thời gian

Chương trình

1:30

FOX SPORTS Central

2:00

Baseball Tonight International 2013

3:00

KIA World Extreme Games 2013

5:00

FOX SPORTS Central

5:30

US Open Championship Offical Film 2012

6:30

FOX SPORTS Central

7:00

MLB Regular Season 2013 (W) LIVE

10:00

KIA World Extreme Games 2013

12:00

US Open Championship 2013 Preview 1

13:00

The Football Review 2012-2013

13:30

World of Gymnastics 2013

14:00

US Open Championship Offical Film 2012

15:00

Fedex St. Jude Classic

16:00

KIA World Extreme Games 2013 LIVE

18:00

Global Football 2012/13

18:30

US Open Championship 2013 Preview 1

19:30

FOX SPORTS Central LIVE

20:00

Asean Basketball League 2013 LIVE

22:00

FOX SPORTS Central

22:30

KIA World Extreme Games 2013

Thời gian

Chương trình

1:30

FOX SPORTS Central

2:00

Baseball Tonight International 2013

3:00

KIA World Extreme Games 2013

5:00

FOX SPORTS Central

5:30

US Open Championship Offical Film 2012

6:30

FOX SPORTS Central

7:00

MLB Regular Season 2013 (W) LIVE

10:00

KIA World Extreme Games 2013

12:00

US Open Championship 2013 Preview 1

13:00

The Football Review 2012-2013

13:30

World of Gymnastics 2013

14:00

US Open Championship Offical Film 2012

15:00

Fedex St. Jude Classic

16:00

KIA World Extreme Games 2013 LIVE

18:00

Global Football 2012/13

18:30

US Open Championship 2013 Preview 1

19:30

FOX SPORTS Central LIVE

20:00

Asean Basketball League 2013 LIVE

22:00

FOX SPORTS Central

22:30

KIA World Extreme Games 2013

 

Leave a Reply