MyTV khuyến mãi ở Hà Nam, HÀ Giang và Bắc Ninh

, , Leave a comment

Trong tháng 8 và tháng 9 Truyền hình MyTV sẽ khuyến mãi tại Hà Nam, HÀ Giang và Bắc Ninh với nội dung cụ thể như sau:

  • Truyền hình MyTV khuyến mại tại VNPT Hà Nam 

1. Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 15/7/2013 đến hết ngày 30/8/2013.

2. Nội dung khuyến mại:

– Khuyến mại giảm 50% giá Set top box khi lắp đặt mới thuê bao MyTV.

3. Đối tượng khuyến mại: áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng hòa mạng mới dịch vụ MyTV từ ngày 15/7/2013 đến hết ngày 30/8/2013.

4. Phạm vị thực hiện khuyến mại: trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  • Truyền hình MyTV khuyến mại tại VNPT Hà Giang 

1. Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ 01/8/2013 đến hết ngày 15/9/2013.

2. Nội dung khuyến mại:

– Khuyến mại giảm 50% giá Set top box khi lắp đặt mới thuê bao MyTV.

3. Đối tượng khuyến mại: áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng lắp đặt mới dịch vụ MyTV từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 15/9/2013.

4. Phạm vị thực hiện khuyến mại: trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  • Truyền hình MyTV khuyến mại tại VNPT Bắc Ninh

1. Tên chương trình khuyến mại: “Chào mừng Quốc khánh 2-9”.

2. Thời gian thực hiện khuyến mại: Từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 14/9/2013.

3. Nội dung chương trình khuyến mại:

+ Miễn phí 50% đến 100% cước đầu nối hòa mạng khi khách hàng đăng ký lắp đặt dịch vụ MyTV.

+ Khuyến mại 50% giá bán Set-Top-Box (STB), trong đó:

STB HD chỉ còn: 632.500 đồng STB SD chỉ còn: 412.500 đồng

4. Đối tượng khuyến mại: áp dụng cho khách đăng ký lắp đặt mới dịch vụ MyTV từ ngày 01/8/2013 đến hết ngày 14/9/2013.

5. Phạm vị thực hiện khuyến mại: trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 

Leave a Reply