Recent Posts

Đầu thu kỹ thuật số của truyền hình cáp VCTV

Đầu thu Kỹ thuật số VCTV

, , Comment Closed

  Truyền hình cáp Việt Nam VCTV cung cấp đến khách hàng dịch vụ truyền hình số HD trên hạ tầng mạng truyền hình cáp thông qua bộ đầu thu giải mã truyền tín hiệu…

Read Post →

SCTV khuyến mãi đến 31/08/2013

Ưu đãi truyền hình cáp SCTV tháng 8

, , Comment Closed

  SCTV áp dụng chính sách ưu đãi lắp đặt truyền hính cáp mới áp dụng từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 31/8/2013 cho tất cả các địa bàn tại TP.HCM. PHÍ HÒA MẠNG KHÁCH…

Read Post →