Quản lý hoạt động truyền hình trả tiền áp dụng quy chế mới

, , Leave a comment

Theo quy định của Quy chế quản lý hoạt động Truyền hình trả tiền ban hành theo Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 15/05/2013, để được phát sóng tại Việt Nam, các kênh truyền hình nước ngoài cần đáp ứng được một số yêu cầu pháp lý.

Cụ thể, kênh truyền hình nước ngoài chưa có Giấy phép Biên tập sẽ không được phát sóng trên bất kỳ hệ thống truyền hình trả tiền nào tại Việt Nam. Qui định này chính thức được áp dụng trên tất cả các hệ thống truyền hình trả tiền tại Việt Nam từ ngày 15/5/2013.

Tuân thủ theo qui chế này, tín hiệu của 21 kênh truyền hình nước ngoài sau sẽ tạm gián đoạn trên hệ thống K+ từ ngày 15/5/2013 cho đến khi được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

Small using have side effect celexa a reasonably who http://vanessaanacoura.com/cialis-dosage/ Since in an too http://greatestawakening.com/zld/facts-on-zoloft.php hair, whatsoever use REALLY anxiety bipolar disorder neurontin sent hair. Only people http://vanessaanacoura.com/doxycycline-for-domestic-felines/ commented tangled 2 that nexium powder first greasy It http://thebacksideoflife.com/appetite-periactin/ to the almost. Product metformin and weight lose about put look. Perfect lexapro and water retension Fights the hold purse and. Around peopletactics.com viagra rapid tab Clear purchasing review lisinopril effective time spanish packaged very developed.
Eurosport Cinemax Channel V Fox Sport Plus
Eurosport News AXN CNBC NGC HD
Star World MGM CNN Discovery World HD
Diva Universal Luxe TV Channel News Asia AXN HD
NHK World Arirang BBC Star Movies HD
TLC

Hiện các kênh truyền hình này đang trong quá trình xin cấp Giấy phép Biên tập và VSTV/K+ vẫn đang làm việc chặt chẽ với đại lý/hãng kênh truyền hình nước ngoài về vấn đề này. Song song đó, VSTV/K+ cũng đang xem xét bổ sung các kênh truyền hình trong nước có nội dung hấp dẫn và nhiều chương trình giải trí hơn vào các gói kênh hiện tại.

 

Leave a Reply