Quốc hội sẽ có kênh truyền hình riêng

, , Leave a comment

Trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Quốc hội và Bộ Quốc phòng, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có ý kiến đồng ý với đề nghị thành lập hai kênh truyền hình Quốc hội và Quốc phòng..

Quốc hội sẽ có kênh truyền hình riêng

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý Quốc hội sẽ có kênh truyền hình riêng

Đối với kênh truyền hình Quốc hội, Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện và phê duyệt Đề án xây dựng theo thẩm quyền.

Còn Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm triển khai xây dựng và tổ chức hoạt động kênh truyền hình Quốc phòng hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng, phục vụ tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép hoạt động hai kênh truyền hình này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, các lãnh đạo của Quốc hội đã nhiều lần bày tỏ mong muốn có kênh truyền hình riêng. Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, “hoạt động của Quốc hội như thế nào thì kênh truyền hình này sẽ phát đúng như thế”.

 

Leave a Reply