Truyền hình An Viên có bao nhiêu kênh

, , Leave a comment

 

Truyền hình An Viên – Truyền hình Kỹ thuật số tư nhân đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ hiện đại nhất Đông Nam Á, với phương châm Truyền hình của mọi nhà, truyền hình vì lợi ích quốc gia. An Viên cung cấp 3 gói cước cho khách hàng lựa chọn là gói cơ bản 55 kênh SD, phí thuê bao 33.000 VND, gói như ý 59 kênh ( 57SD, 2 HD) trên hạ tầng Truyền hình mặt đất (DTT) và 81 kênh SD trên hạ tầng Truyền hình vệ tinh (DTH), phí thuê bao 66.000 VND, gói cao cấp 71 kênh (61 SD, 10 HD) trên hạ tầng DTT và 99 kênh (90 SD, 9 HD) trên hạ tầng DTH.

1. Gói cơ bản

Gói cơ bản với 55 kênh đặc sắc hàng đầu Việt Nam: VTV, ANTV, H1… và các kênh giải trí nước ngoài hấp dẫn như: Star Sport, Animal Planet, Cinemax… cung câp kênh giải trị phù hợp cho người dân Việt Nam. Gói cơ bản truyền hình an viên đã tăng thêm 3 kênh đó là: VTV4 chuyên về giải trí tổng hợp, VTV5 chuyên về dân tộc và VTC10 chuyên về thông tin giải trí. Nâng số lượng kênh cơ bản lên 55 kênh trên hạ tầng DTH.

Chi tiết số lượng kênh gói cơ bản của AVG dưới đây

                                      GÓI CƠ BẢN

                                        SỐ LƯỢNG KÊNH SD: 55
STT Tên kênh STT Tên Kênh
1 ANTV – TH CAND 28 VietTeen – Nhạc trẻ
2 An Viên SD – Văn hóa 29 Channel V
3 Vnews – TH TTXVN 30 StarWorld
4 VTV1- TH Việt Nam 31 National Geographic
5 VTV2 – TH Việt Nam 32 NCM – Thể thao
6 VTV3 – TH Việt Nam 33 StarSports
7 VTV6 – TH Việt Nam 34 AXN
8 H1 – TH Hà Nội 35 Cinemax
9 H2 – TH Hà Nội 36 THP – TH Hải Phòng
10 HTV2 – TH TPHCM 37 QTV3 – TH Quảng Ninh
11 HTV3 – TH TPHCM 38 NTV – TH Nghệ An
12 HTV4 – TH TPHCM 39 KTV – TH Khánh Hòa
13 HTV7 – TH TPHCM 40 QRT – TH Quảng Nam
14 HTV9 – TH TPHCM 41 DRT – TH Đak Lak
15 BTV1 – TH Bình Dương 42 THGL – TH Gia Lai
16 THVL1 – TH Vĩnh Long 43 DN1 – TH Đồng Nai
17 VTC1 44 BTV2 – TH Bình Dương
18 VTC2 45 ATV – TH An Giang
19 3NTV – VTC 46 KTV – TH Kiên Giang
20 VTC14 47 CTV1 – TH Cà Mau
21 Phim Hay 48 Nhạc Cách mạng
22 Today TV – VTC 49 Nhạc Trữ tình
23 Let’s Việt – VTC 50 Nhạc Dân tộc
24 Gia Đình – TH TPHCM 51 Nhạc Trẻ
25 Thuần Việt – TH TPHCM 52 Nhạc Cổ điển
26 SAM – Thiếu nhi 53 VTV4
27 Kidsco 54 VTV5
55 VTC10

2. Gói như ý

Gói như ý truyền hình An Viên hiện có 59 kênh/DTT, 81 kênh/DTH, với các kênh giải trí chọn lọc như Star Movies, HBO, ESPN, Discovery, Disney, NGC, Catoon Network…

Danh sách kênh gói như ý tham khảo bảng dưới đây

GÓI NHƯ Ý

 

GÓI NHƯ Ý (DTH)

 

 

GÓI NHƯ Ý (DTT)

 

SỐ KÊNH: 81 SD

 

 

SỐ KÊNH: 57 SD, 2HD

STT

Tên Kênh

 

 

STT

Tên Kênh

1

ANTV – TH CAND

1

ANTV – TH CAND

2

An Viên SD – Văn hóa

2

An Viên HD – Văn hóa

3

Vnews – TH TTXVN

3

Vnews – TH TTXVN

4

VTV1- TH Việt Nam

4

VTV1- TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

9

H1 – TH Hà Nội

9

H1 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

11

HTV2 – TH TPHCM

11

HTV2 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

13

HTV4 – TH TPHCM

13

HTV7 – TH TPHCM

14

HTV7 – TH TPHCM

14

HTV9 – TH TPHCM

15

HTV9 – TH TPHCM

15

BTV1 – TH Bình Dương

16

BTV1 – TH Bình Dương

16

THVL1 – TH Vĩnh Long

17

THVL1 – TH Vĩnh Long

17

VTC1

18

VTC1

18

3NTV – VTC

19

VTC2

19

Phim Hay

20

3NTV – VTC

20

Today TV – VTC

21

VTC14

21

Let’s Việt – VTC

22

Phim Hay

22

Astro Cảm Xúc – TH TPHCM

23

Today TV – VTC

23

Gia Đình – TH TPHCM

24

Let’s Việt – VTC

24

Thuần Việt – TH TPHCM

25

VTC10 (thay Astro Cảm Xúc – TH TPHCM)

25

KTV – TH Khánh Hòa

26

Gia Đình – TH TPHCM

26

SAM – Thiếu nhi

27

Thuần Việt – TH TPHCM

27

Cartoon Network

28

SAM – Thiếu nhi

28

Disney Junior

29

Kidsco

29

Disney Channel

30

Cartoon Network

30

VietTeen – Nhạc trẻ

31

Disney Junior

31

Channel V

32

Disney Channel

32

Star World

33

VietTeen – Nhạc trẻ

33

Discovery

34

Channel V

34

National Geographic

35

FashionTV

35

Animal Planet

36

StarWorld

36

NCM – Thể thao

37

Discovery

37

VTC3

38

National Geographic

38

Star Sport

39

Animal Planet

39

ESPN

40

NCM – Thể thao

40

AXN

41

VTC3

41

Cinemax

42

StarSports

42

HBO

43

ESPN

43

Star Movies

44

AXN

44

CNN

45

Cinemax

45

Arirang

46

HBO

46

DW

47

StarMovies

47

NHK World

48

CNN

48

TV5

49

THP – TH Hải Phòng

49

Fashion TV HD

50

QTV3 – TH Quảng Ninh

50

Nhạc Cách mạng

51

NTV – TH Nghệ An

51

Nhạc Trữ tình

52

TTV – TH Thanh Hóa

52

Nhạc Dân tộc

53

HANAM – TH Hà Nam

53

Nhạc Trẻ

54

HY – TH Hưng Yên

54

Nhạc Cổ điển

55

NTV – TH Ninh Bình

55

THP – TH Hải Phòng

56

KTV – TH Khánh Hòa

56

DN1- TH Đồng Nai

57

QRT – TH Quảng Nam

57

LA34 – TH Long An

58

DRT – TH Đak Lak

58

BTV2 – TH Bình Dương

59

THGL – TH Gia Lai

59

TVS 4

60

DRT2 – TH Đà Nẵng

61

TRT1 – TH Thừa Thiên Huế

62

DN1 – TH Đồng Nai

63

BTV2 – TH Bình Dương

64

ATV – TH An Giang

65

KTV – TH Kiên Giang

66

CTV1 – TH Cà Mau

67

THVL2 – TH Vĩnh Long

68

LA34 – TH Long An

69

THĐT – TH Đồng Tháp

70

THTG – TH Tiền Giang

71

VTV Cần Thơ 1 – TH Việt Nam

72

Nhạc Cách mạng

73

Nhạc Trữ tình

74

Nhạc Dân tộc

75

Nhạc Trẻ

76

Nhạc Cổ điển

77

Bình Phước 1

78

Hà Tĩnh

79

VTV Đà Nẵng

80

VTV4

81

VTV5

3. Gói cao cấp

Gói cao cấp Truyền hình An Viên có 71 kênh/DTT, 99 kênh/DTH, với các kênh giải trí chọn lọc như Star Movies và HBO có thuyết minh, lồng tiếng Việt, ESPN, Discovery, Disney, NGC, Catoon Network…

Tham khảo danh sách kênh gói cao cấp AVG dưới đây

GÓI CAO CẤP

GÓI CAO CẤP

GÓI CAO CẤP

Hệ thống DTT( 71 kênh)

61 SD, 10 HD

Hệ thống DTH( 99 kênh)

90 SD, 9 HD

STT

Tên Kênh

 

 

STT

Tên Kênh

1

ANTV – TH CAND

1

ANTV – TH CAND

2

An Viên HD – Văn hóa

2

An Viên SD – Văn hóa

3

Vnews – TH TTXVN

3

Vnews – TH TTXVN

4

VTV1- TH Việt Nam

4

VTV1- TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

9

H1 – TH Hà Nội

9

H1 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

11

HTV2 – TH TPHCM

11

HTV2 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

13

HTV7 – TH TPHCM

13

HTV4 – TH TPHCM

14

HTV9 – TH TPHCM

14

HTV7 – TH TPHCM

15

BTV1 – TH Bình Dương

15

HTV9 – TH TPHCM

16

THVL1 – TH Vĩnh Long

16

BTV1 – TH Bình Dương

17

VTC1

17

THVL1 – TH Vĩnh Long

18

3NTV – VTC

18

VTC1

19

Phim Hay

19

VTC2

20

Today TV – VTC

20

3NTV – VTC

21

Let’s Việt – VTC

21

VTC14

22

Astro Cảm Xúc – TH TPHCM

22

Phim Hay

23

Gia Đình – TH TPHCM

23

Today TV – VTC

24

Thuần Việt – TH TPHCM

24

Let’s Việt – VTC

25

KTV – TH Khánh Hòa

25

 VTC10 ( thay Astro Cảm xúc)

26

SAM – Thiếu nhi

26

Gia Đình – TH TPHCM

27

Cartoon Network

27

Thuần Việt – TH TPHCM

28

Disney Junior

28

SAM – Thiếu nhi

29

Disney Channel

29

Kidsco

30

VietTeen – Nhạc trẻ

30

Cartoon Network

31

Channel V

31

Disney Junior

32

Star World

32

Disney Channel

33

Discovery

33

VietTeen – Nhạc trẻ

34

National Geographic

34

Channel V

35

Animal Planet

35

FashionTV

36

NCM – Thể thao

36

StarWorld

37

VTC3

37

Discovery

38

Star Sport

38

National Geographic

39

ESPN

39

Animal Planet

40

True Sport

40

NCM – Thể thao

41

AXN

41

VTC3

42

Cinemax

42

StarSports

43

HBO

43

ESPN

44

Star Movies

44

AXN

45

CNN

45

Cinemax

46

Arirang

46

HBO

47

DW

47

StarMovies

48

NHK World

48

CNN

49

TV5

49

Arirang

50

Fashion TV HD

50

DW

51

AXN HD

51

NHK World

52

ESPN HD

52

TV5

53

True Sport HD

53

OPT1

54

HBO HD

54

An Viên HD – Văn hóa

55

Star Movies HD

55

AXN HD

56

Star World HD

56

ESPN HD

57

National Geographic HD

57

HBO HD

58

Discovery HD

58

Star Movies HD

59

Nhạc Cách mạng

59

Star World HD

60

Nhạc Trữ tình

60

National Geographic HD

61

Nhạc Dân tộc

61

Discovery HD

62

Nhạc Trẻ

62

Fashion TV HD

63

Nhạc Cổ điển

63

THP – TH Hải Phòng

64

Nhạc Nhẹ

64

QTV3 – TH Quảng Ninh

65

Ca nhạc Thiếu nhi

65

NTV – TH Nghệ An

66

Nhạc Nam Bộ

66

TTV – TH Thanh Hóa

67

Đọc Truyện

67

HANAM – TH Hà Nam

68

THP – TH Hải Phòng

68

HY – TH Hưng Yên

69

DN1- TH Đồng Nai

69

NTV – TH Ninh Bình

70

LA34 – TH Long An

70

KTV – TH Khánh Hòa

71

BTV2 – TH Bình Dương

71

QRT – TH Quảng Nam

72

DRT – TH Đak Lak

73

THGL – TH Gia Lai

74

DRT2 – TH Đà Nẵng

75

TRT1 – TH Thừa Thiên Huế

76

DN1 – TH Đồng Nai

77

BTV2 – TH Bình Dương

78

ATV – TH An Giang

79

KTV – TH Kiên Giang

80

CTV1 – TH Cà Mau

81

THVL2 – TH Vĩnh Long

82

LA34 – TH Long An

83

THĐT – TH Đồng Tháp

84

THTG – TH Tiền Giang

85

VTV Cần Thơ 1 – TH Việt Nam

86

Nhạc Cách mạng

87

Nhạc Trữ tình

88

Nhạc Dân tộc

89

Nhạc Trẻ

90

Nhạc Cổ điển

91

Nhạc Nhẹ

92

Ca nhạc Thiếu nhi

93

Nhạc Nam Bộ

94

Đọc Truyện

95

Bình Phước 1

96

Hà Tĩnh

97

VTV Đà Nẵng

98

VTV4

99

VTV5

GÓI CAO CẤP

 

GÓI CAO CẤP

 

 

 

GÓI CAO CẤP

 

Hệ thống DTH( 99 kênh)

 

 

 

Hệ thống DTT( 71 kênh)

STT

Tên Kênh

 

 

STT

Tên Kênh

1

ANTV – TH CAND

 

 

1

ANTV – TH CAND

2

An Viên SD – Văn hóa

 

 

2

An Viên HD – Văn hóa

3

Vnews – TH TTXVN

 

 

3

Vnews – TH TTXVN

4

VTV1- TH Việt Nam

 

 

4

VTV1- TH Việt Nam

5

VTV2 – TH Việt Nam

 

 

5

VTV2 – TH Việt Nam

6

VTV3 – TH Việt Nam

 

 

6

VTV3 – TH Việt Nam

7

VTV6 – TH Việt Nam

 

 

7

VTV6 – TH Việt Nam

8

VTV9 – TH Việt Nam

 

 

8

VTV9 – TH Việt Nam

9

H1 – TH Hà Nội

 

 

9

H1 – TH Hà Nội

10

H2 – TH Hà Nội

 

 

10

H2 – TH Hà Nội

11

HTV2 – TH TPHCM

 

 

11

HTV2 – TH TPHCM

12

HTV3 – TH TPHCM

 

 

12

HTV3 – TH TPHCM

13

HTV4 – TH TPHCM

 

 

13

HTV7 – TH TPHCM

14

HTV7 – TH TPHCM

 

 

14

HTV9 – TH TPHCM

15

HTV9 – TH TPHCM

 

 

15

BTV1 – TH Bình Dương

16

BTV1 – TH Bình Dương

 

 

16

THVL1 – TH Vĩnh Long

17

THVL1 – TH Vĩnh Long

 

 

17

VTC1

18

VTC1

 

 

18

3NTV – VTC

19

VTC2

 

 

19

Phim Hay

20

3NTV – VTC

 

 

20

Today TV – VTC

21

VTC14

 

 

21

Let’s Việt – VTC

22

Phim Hay

 

 

22

Astro Cảm Xúc – TH TPHCM

23

Today TV – VTC

 

 

23

Gia Đình – TH TPHCM

24

Let’s Việt – VTC

 

 

24

Thuần Việt – TH TPHCM

25

 VTC10 ( thay Astro Cảm xúc)

 

 

25

KTV – TH Khánh Hòa

26

Gia Đình – TH TPHCM

 

 

26

SAM – Thiếu nhi

27

Thuần Việt – TH TPHCM

 

 

27

Cartoon Network

28

SAM – Thiếu nhi

 

 

28

Disney Junior

29

Kidsco

 

 

29

Disney Channel

30

Cartoon Network

 

 

30

VietTeen – Nhạc trẻ

31

Disney Junior

 

 

31

Channel V

32

Disney Channel

 

 

32

Star World

33

VietTeen – Nhạc trẻ

 

 

33

Discovery

34

Channel V

 

 

34

National Geographic

35

FashionTV

 

 

35

Animal Planet

36

StarWorld

 

 

36

NCM – Thể thao

37

Discovery

 

 

37

VTC3

38

National Geographic

 

 

38

Star Sport

39

Animal Planet

 

 

39

ESPN

40

NCM – Thể thao

 

 

40

True Sport

41

VTC3

 

 

41

AXN

42

StarSports

 

 

42

Cinemax

43

ESPN

 

 

43

HBO

44

AXN

 

 

44

Star Movies

45

Cinemax

 

 

45

CNN

46

HBO

 

 

46

Arirang

47

StarMovies

 

 

47

DW

48

CNN

 

 

48

NHK World

49

Arirang

 

 

49

TV5

50

DW

 

 

50

Fashion TV HD

51

NHK World

 

 

51

AXN HD

52

TV5

 

 

52

ESPN HD

53

OPT1

 

 

53

HBO HD

54

An Viên HD – Văn hóa

 

 

54

True Sport HD

55

AXN HD

 

 

55

Star Movies HD

56

ESPN HD

 

 

56

Star World HD

57

HBO HD

 

 

57

National Geographic HD

58

Star Movies HD

 

 

58

Discovery HD

59

Star World HD

 

 

59

Nhạc Cách mạng

60

National Geographic HD

 

 

60

Nhạc Trữ tình

61

Discovery HD

 

 

61

Nhạc Dân tộc

62

Fashion TV HD

 

 

62

Nhạc Trẻ

63

THP – TH Hải Phòng

 

 

63

Nhạc Cổ điển

64

QTV3 – TH Quảng Ninh

 

 

64

Nhạc Nhẹ

65

NTV – TH Nghệ An

 

 

65

Ca nhạc Thiếu nhi

66

TTV – TH Thanh Hóa

 

 

66

Nhạc Nam Bộ

67

HANAM – TH Hà Nam

 

 

67

Đọc Truyện

68

HY – TH Hưng Yên

 

 

68

THP – TH Hải Phòng

69

NTV – TH Ninh Bình

 

 

69

DN1- TH Đồng Nai

70

KTV – TH Khánh Hòa

 

 

70

LA34 – TH Long An

71

QRT – TH Quảng Nam

 

 

71

BTV2 – TH Bình Dương

72

DRT – TH Đak Lak

 

 

73

THGL – TH Gia Lai

 

 

74

DRT2 – TH Đà Nẵng

 

 

75

TRT1 – TH Thừa Thiên Huế

 

 

76

DN1 – TH Đồng Nai

 

 

77

BTV2 – TH Bình Dương

 

 

78

ATV – TH An Giang

 

 

79

KTV – TH Kiên Giang

 

 

80

CTV1 – TH Cà Mau

 

 

81

THVL2 – TH Vĩnh Long

 

 

82

LA34 – TH Long An

 

 

83

THĐT – TH Đồng Tháp

 

 

84

THTG – TH Tiền Giang

 

 

85

VTV Cần Thơ 1 – TH Việt Nam

 

 

86

Nhạc Cách mạng

 

 

87

Nhạc Trữ tình

 

 

88

Nhạc Dân tộc

 

 

89

Nhạc Trẻ

 

 

90

Nhạc Cổ điển

 

 

91

Nhạc Nhẹ

 

 

92

Ca nhạc Thiếu nhi

 

 

93

Nhạc Nam Bộ

 

 

94

Đọc Truyện

 

 

95

Bình Phước 1

96

Hà Tĩnh

97

VTV Đà Nẵng

98

VTV4

99

VTV5

 

Leave a Reply