Truyền hình Cáp thay đổi tần số kênh

, , Leave a comment

 

Từ ngày 9/6/2013, Truyền hình Cáp thực hiện chủ trương quy hoạch lại tần số phát sóng các kênh trên hệ thống truyền hình cáp Analog, vì vậy, một số kênh như SCTV4, HN2, VTVcab7 – D Dramas, VTVcab1 – Giải trí TV sẽ bị thay đổi tần số

VTVcab thay đổi tần số các kênh SCTV4 HN2, VTVcab 7, VTVcab 1

VTVcab thay đổi tần số các kênh SCTV4
HN2, VTVcab 7, VTVcab 1

Cụ thể tần số mới các kênh như sau

Số TT

Kênh

Tần số mới

Tần số cũ

1

SCTV4

154.3

168.25

2

HN2

615.3

231.25

3

VTVcab 7

168.3

599.25

4

VTVcab 1

231.3

615.25

 

Leave a Reply