Truyền hình Cáp Việt Nam khuyến mãi tại Bắc Cạn

, , Leave a comment

 

  • Thời gian áp dụng chương trình

Từ 15/06/2013 đến 15/07/2013, Truyền hình Cáp Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn Chính thức triển khai chương trình khuyến mại về dịch vụ truyền hình cáp Analog tại Bắc Kạn.

Từ 15/06/2013 đến 15/07/2013, Truyền hình Cáp Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn Chính thức triển khai chương trình khuyến mại

Từ 15/06/2013 đến 15/07/2013, Truyền hình Cáp Việt Nam – Chi nhánh Bắc Kạn Chính thức triển khai chương trình khuyến mại

  • Nội dung chương trình khuyến mãi

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO KHÁCH HÀNG TẠI TỈNH BẮC CẠN

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG

Khách hàng là hộ gia đình 
đăng ký lắp đặt mới dịch vụ
(Đóng trước 03 tháng phí
thuê bao dịch vụ)

Miễn 100% phí lắp đặt

Hỗ trợ phí vật tư lắp đặt Tivi thứ nhất
(Tối đa là 40m dây cáp RG6, 01 Jack Tivi, 05 Jack F5,
thu phí vật tư phát sinh nếu vượt quá mức hỗ trợ trên theo quy định)

Tivi thứ 02,03; thu phí vật tư, thiết bị theo quy định

Khuyến khích khách hàng
đóng trước từ 06 đến 12 tháng
phí thuê bao dịch vụ

Tặng 01 tháng thuê bao dịch vụ truyền hình cáp cho
khách hàng đóng trước 06 tháng thuê bao.

Tặng 03 tháng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp cho
khách hàng đóng trước 09 tháng thuê bao.

Tặng 06 tháng sử dụng dịch vụ truyền hình cáp cho
khách hàng đóng trước 12 tháng thuê bao.

 

Leave a Reply