Truyền hình Cáp Việt Nam khuyến mãi tại Thái Nguyên

, , Leave a comment

 

  • Thời gian khuyến mãi

Từ ngày 15/06/2013 đến hết ngày 15/08/2013, Truyền hình Cáp Việt Nam tại Thái Nguyên chính thức triển khai chương trình chuyển đổi dịch vụ từ truyền hình trả tiền khác sang dịch vụ truyền hình cáp Analog của VTVcab tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên thuộc chi nhánh VTVcab Thái Nguyên quản lý và khai thác.

Truyền hình Cáp Việt Nam khuyến mãi tại Thái Nguyên

Truyền hình Cáp Việt Nam khuyến mãi tại Thái Nguyên

  • Nội dung chương trình khuyến mãi

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH
ÁP DỤNG

 

 

 

1. Khách hàng là hộ gia đình đang

1. Khách hàng đóng trước 01 tháng

 

sử dụng dịch vụ truyền hình trả

 phí thuê bao dịch vụ truyền hình cáp, 

1. Miễn 100% phí

tiền khác chuyển đổi sang dịch vụ

tặng khách hàng thêm 01 tháng

 chuyển đổi dịch vụ

truyền hình cáp Analog của VTVcab.

 sử dụng dịch vụ.

 

 

 

 

 

 

 

2. Khách hàng phải có một trong

2. Khách hàng đóng trước tối đa

 

 những giấy tờ chứng mình như:

06 tháng phí thuê bao  dịch vụ  tặng

2. Thu phí vật tư

Hợp đồng cung cấp dịch vụ,

 truyền hình cáp, khách hàng

theo quy định

hóa đơn thanh toán phí thuê

tối đa 06 tháng sử dụng dịch vụ.

 

bao dịch vụ  tháng gần nhất,

 

 

phiếu bảo hành sản phẩm.

 

 

 

Leave a Reply