Ưu đãi chính sách dịch vụ trọn gói của SCTV

, , Comment closed

Khi sử dụng hai hay nhiều dịch vụ của SCTV (Truyền hình cáp, Truyền hình kỹ thuật số, Internet, Gọi điện thoại quốc tế SCTVfone) quý khách sẽ được giảm đến hơn 20% cước phí từ ngày 15/06/2013.

I) BẢNG GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI TP.HCM

1. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 2.5Mbps

SCTV BASIC SCTV GOLD 1 SCTV GOLD 2 SCTV GOLD 3
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). -Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP) –    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps.
–    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM) –    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM) –    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM) –    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM)
–    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    VoIP: SCTVfone gọi điện thoại quốc tế. –    VoIP: SCTVfone gọi điện thoại quốc tế.
200,000 240,000 240,000 280,000

2. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 4Mbps

SCTV BASIC SCTV GOLD 1   FAMILY SCTV GOLD 2 SCTV GOLD 3
FAMILY FAMILY FAMILY
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP) –    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps.
–    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM) –    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM) –    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM) –    Được cấp account wifi công cộng miễn phí (tại TP.HCM)
–    Được cấp account TV24 miễn phí. -Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    VoIP: SCTVfone gọi điện thoại quốc tế . –    VoIP: SCTVfone gọi điện thoại quốc tế .
260,000 300,000 300,000 340,000

3. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 10Mbps

SCTV DIAMOND
–    Truyền hình Kỹ thuật số HD: được trang bị 03 đầu thu HD.
–    Internet trọn gói (gói SCTV VIP) tốc độ  10 Mbps
–    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    Điện thoại IP: SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế.
Phí đã ưu đãi 700.000 vnđ

II) BẢNG GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI HÀ NỘI, VŨNG TÀU, TÂY NINH

1. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 2.5Mbps

SCTV BASIC  ECO SCTV GOLD 1 ECO
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). -Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps.
–    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
180,000 220,000

2. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 4Mbps

SCTV BASIC SCTV GOLD 1 SCTV GOLD 2 SCTV GOLD 3
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP) –    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps.
–    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    VoIP: SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế . –    VoIP: SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế .
210,000 250,000 250,000 290,000

3. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 10Mbps

SCTV DIAMOND
–    Truyền hình Kỹ thuật số HD: được trang bị 03 đầu thu HD.
–    Internet trọn gói (gói SCTV VIP) tốc độ  10 Mbps
–    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    Điện thoại IP: SCTVfone gọi điện thoại quốc tế.
Phí đã ưu đãi 700.000 vnđ

III) BẢNG GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI LONG AN, ĐỒNG THÁP

1. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 2.5Mbps

SCTV BASIC  ECO SCTV GOLD 1 ECO
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). -Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps.
–    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
160,000 200,000

2. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 4Mbps

SCTV BASIC SCTV GOLD 1 SCTV GOLD 2 SCTV GOLD 3
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP) –    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps.
–    Được cấp account TV24 miễn phí. Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    VoIP: SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế –    VoIP:  SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế
190,000 230,000 230,000 270,000

3. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 10Mbps

SCTV DIAMOND
–    Truyền hình Kỹ thuật số HD: được trang bị 03 đầu thu HD.
–    Internet trọn gói (gói SCTV VIP) tốc độ  10 Mbps
–    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    Điện thoại IP: SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế.
Phí đã ưu đãi 500.000 vnđ

IV) BẢNG GIÁ CƯỚC ÁP DỤNG TẠI PHÚ YÊN,CẦN THƠ

1. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 2.5Mbps

SCTV BASIC  ECO SCTV GOLD 1 ECO
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). -Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 2.5Mbps.
–    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
150,000 190,000

2. CÁC GÓI CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 4Mbps

SCTV BASIC SCTV GOLD 1 SCTV GOLD 2 SCTV GOLD 3
–    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP) –    Truyền hình cáp Analog (1TVC + 2 TVP). –    Truyền hình KTS HD ( 01 đầu thu HD + 2 TVP)
–    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps. –    Sử dụng Internet trọn gói tốc độ 4Mbps.
–    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí. –    Được cấp account TV24 miễn phí.
. –    VoIP:  SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế –    VoIP: SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế
180,000 220,000 220,000 260,000 

3. CÁC GÓI CƯỚC CÓ TỐC ĐỘ INTERNET 10Mbps

SCTV DIAMOND
–    Truyền hình Kỹ thuật số HD: được trang bị 03 đầu thu HD.
–    Internet trọn gói (gói SCTV VIP) tốc độ  10 Mbps
–    Được cấp account TV24 miễn phí.
–    Điện thoại IP: SCTVfone  gọi điện thoại quốc tế.
Phí đã ưu đãi 400.000 vnđ
zp8497586rq