Ưu đãi truyền hình cáp SCTV tháng 8

, , Comment closed

 

SCTV áp dụng chính sách ưu đãi lắp đặt truyền hính cáp mới áp dụng từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 31/8/2013 cho tất cả các địa bàn tại TP.HCM.

PHÍ HÒA MẠNG KHÁCH HÀNG MỚI KHÁCH HÀNG CHUYỂN TỪ MẠNG CÁP KHÁC SANG*
TIVI CHÍNH (trọn gói 3 tivi) 165 110
TIVI PHỤ (tivi thứ 4 trở đi)                         MIỄN PHÍ
PHÍ THUÊ BAO KHÁCH HÀNG MỚI KHÁCH HÀNG CHUYỂN TỪ MẠNG KHÁC SANG*
TRỌN GÓI 03 TIVI 120 84
(Giảm 30% trong 12 tháng đầu tiên, sau 12 tháng áp dụng theo chính sách giá hiện hành)
TIVI PHỤ THỨ 4 TRỞ ĐI 22 22

Ưu đãi đặc biệt

Khách hàng mới

– Đóng trước 3 tháng thuê bao, sẽ được miễn phí hòa mạng.

Khách hàng chuyển từ mạng cáp khác sang:

– Đóng trước từ 2 đến 3 tháng thuê bao, sẽ được miễn phí hòa mạng.

– Tặng 30% cước thuê bao trong 12 tháng.