VNPT Khánh Hòa khuyến mại cực sốc

, , Leave a comment

 

1. Thời gian áp dụng

Chương trình khuyến mại hấp dẫn với chủ đề “Tháng Vàng khuyến mại – Tiện ích cuộc sống” sẽ được VNPT Khánh Hòa triển khai từ ngày 15/3/2013 đến ngày 28/4/2013.

2. Các đối tượng được hưởng khuyến mại

  •  Đối tượng 1: khách hàng lắp đặt MyTV trên đôi cáp riêng và cam kết sử dụng dịch vụ tối thiểu 8 tháng.
  • Đối tượng 2: khách hàng lắp đặt MyTV trên đôi cáp có sẵn hoặc lắp đặt đồng thời với dịch vụ MegaVNN/FiberVNN/điện thoại cố định trên 01 đôi cáp và cam kết sử dụng dịch vụ MyTV (kể cả dịch vụ lắp đặt mới đồng thời) tối thiểu 18 tháng.
  • Đối tượng 3: khách hàng chuyển đổi từ gói cước thấp lên gói cước cao và cam kết không chuyển đổi gói cước thấp hơn trong vòng 12 tháng.
VNPT"Tháng Vàng khuyến mại - Tiện ích cuộc sống" sẽ được VNPT Khánh Hòa triển khai từ ngày 15/3/2013 đến ngày 28/4/2013.

VNPT”Tháng Vàng khuyến mại – Tiện ích cuộc sống” sẽ được VNPT Khánh Hòa triển khai từ ngày 15/3/2013 đến ngày 28/4/2013.

3. Hình thức khuyến mãi

Khách hàng thuộc các đối tượng trên khi đăng ký lắp đặt dịch vụ MyTV sẽ được giảm từ 35% đến 50% giá trị STB. Riêng khách hàng thuộc đối tượng 2 được miễn cước hòa mạng MyTV.

 

Leave a Reply