VNPT Quảng Nam tổ chức khuyến mãi cùng chương trình “Vào hạ – Rộn ràng khuyến mại cùng VNPT”

, , Leave a comment

 

 VNPT Quảng Nam triển khai chương trình “Vào hạ – Rộn ràng khuyến mại cùng VNPT” tại địa bàn từ ngày 01/04/2013 đến hết ngày 15/05/2013.

Chi tiết nội dung khuyến mại cho dịch vụ MyTV như sau

TT

MyTV

Cam kết SD

Nội dung khuyến mại: VNPT QN cho mượn router

1

Lắp đặt dịch vụ trên đường dây riêng 12 tháng Không phải cam kết sử dụng nếu không mượn router

2

Lắp đặt dịch vụ trên đường dây riêng và trả trước 12 tháng cước thuê bao (TB) 24 tháng + Giảm 10% tổng cước thuê bao 12 tháng theo quy định hiện hành.+ KM 15% giá trị Settopbox (STB) tương ứng với gói

3

Lắp đặt DV MyTV trên đường dây cố định/ MegaVNN/ FiberVNN (đã có/lắp mới) và gộp mã thanh toán với TB đó 36 tháng + Đăng ký gói MyTV Gold/Gold HD: KM 30% giá trị STB tương ứng với gói.+ Đăng ký gói MyTV Silver/Silver HD: KM 15% giá trị STB tương ứng với gói.

4

Lắp đặt DV MyTV trên đường dây cố định/ MegaVNN/ FiberVNN (đã có/lắp mới) và gộp mã thanh toán với TB đó + Trả trước 12 tháng cước thuê bao + Đăng ký gói MyTV Gold/Gold HD: KM 30% giá trị STB tương ứng với gói.+ Đăng ký gói MyTV Silver/Silver HD: KM 15% giá trị STB tương ứng với gói.

+ Giảm 10% tổng cước thuê bao 12 tháng theo quy định hiện hành.

*

Thời gian CKSD các DV gộp mã thanh toán với TB MyTV để KH được hưởng KM giá trị STB = thời gian CKSD của TB  MyTV đó.
– Theo quyết định hiện hành, KH đăng ký từ 02 TB MyTV trở lên tại cùng 01 địa chỉ: Được ưu đãi giảm 10% tổng cước sử dụng hàng tháng (từ 02 – 05 STB), được giảm 20% tổng cước sử dụng hàng tháng (từ 06 STB trở lên). Nếu KH được giảm 10% hoặc 20% tổng cước sử dụng hàng tháng thì sẽ không được hưởng chương trình KM này và ngược lại nếu muốn hưởng chương trình KM này thì KH không được giảm cước sử dụng hàng tháng.– Trường hợp KH lắp đặt từ 06 TB MyTV trở lên tại cùng 01 địa chỉ và được giảm 20% tổng cước sử dụng hàng tháng thì KH không được tham gia chương trình KM này cũng như phải tự trang bị thiết bị đầu cuối.

Để được hưởng ưu đãi KM giá trị STB, KH phải đáp ứng yêu cầu: mỗi MyTV được KM giá trị STB phải gộp mã thanh toán với 01 TB dịch vụ khác, toàn bộ các TB này có thể gộp chung 01 mã thanh toán (trong phiếu cam kết cần ghi rõ account MyTV nào được gộp mã thanh toán với TB dịch vụ nào để thu hồi tiền KM do vi phạm cam kết trong trường hợp KH thanh lý 1 trong các TB trên)

5

Chương trình KM MyTV tại Điện Bàn 24 tháng + Giảm 50% giá trị STB (KH có 02 dịch vụ bất kỳ trở lên chung Mã thanh toán)   SD: thu 460.000 đồng, HD: thu 700.000 đồng

+ Giảm 30% giá trị STB (KH có 01 dịch vụ bất kỳ)

   SD: thu 650.000 đồng, HD: thu 970.000 đồng

+ Giảm 20% giá trị STB (KH không có sử dụng dịch vụ nào của VNPT)

   SD: thu 740.000 đồng, HD: thu 1.110.000 đồng

Mọi thông tin khuyến mãi của Mytv luôn được cập nhập trên trang website http://laptruyenhinhcap.net

 

 

 

Leave a Reply