VNPT tri ân khách hàng tại Bà Rịa Vũng Tàu

, , Leave a comment

 

VNPT Bà Rịa Vũng Tàu triển khai chương trình chăm sóc khách hàng áp dụng cho các khách hàng đang dùng ĐTCĐ/MegaVNN đăng ký sử dụng dịch vụ MyTV.

  • Tên chương trình: “Tri ân khách hàng – Ưu đãi dịch vụ mới”
  • Thời gian triển khai: từ 15/5/2013 đến hết ngày 31/12/2013
  • Phạm vi áp dụng: trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
  • Đối tượng khách hàng và nội dung ưu đãi
VNPT khuyến mãi toàn quốc

VNPT khuyến mãi toàn quốc

I. Đối tượng khách hàng

Khách hàng là thuê bao ĐTCĐ hoặc MegaVNN hoặc đang sử dụng cả hai dịch vụ ĐTCĐ và MegaVNN trên cùng 01 đường dây có thời gian hòa mạng trước thời điểm thực hiện chính sách ưu đãi dịch vụ MyTV, thỏa mãn các điều kiện sau:

– Chưa sử dụng dịch vụ MyTV trước thời điểm thực hiện chính sách;

– Không nợ đọng cước dịch vụ của VNPT BRVT đến thời điểm được ưu đãi dịch vụ MyTV.

– Khách hàng có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ MyTV trên cùng đường dây thuê bao ĐTCĐ/MegaVNN;

– Khách hàng cam kết sử dụng dịch vụ MyTV tối thiểu 24 tháng kể từ tháng hòa mạng.

II. Nội dung ưu đãi dịch vụ MyTV

1. Cước hòa mạng dịch vụ MyTV: Miễn phí

2. Ưu đãi khác:

a. Giảm giá bán Set-top-box:

Đối tượng

Giá trị ưu đãi Set-top-box
(đồng/STB, chưa VAT)

Thiết bị
 đầu cuối

Đối tượng 1:
KH hòa mạng mới dịch
vụ MyTV trên đường dây 
ĐTCĐ có sẵn, hoặc hòa
mạng đồng thời với ĐTCĐ
 trên cùng đường dây

Giảm tối đa
200.000

Giảm tối đa
360.000

Giảm tối đa 680.000

Giảm tối đa 1.440.000

Trang bị miễn
phí  modem
 2 port/  4 port

Đối tượng 2:
KH hòa mạng mới dịch vụ
MyTV trên đường dây
MegaVNN/  FiberVNN
 có sẵn, hoặc hòa mạng
đồng thời với dịch vụ  trên
cùng MegaVNN/
FiberVNN đường dây.

Giảm tối đa
300.000

Giảm tối đa
540.000

Giảm tối đa 100%

Giảm tối đa 100%

Không trang
 bị thêm

 

 

(Giá trị STB SD)

(Giá trị STB HD)

b. Bán trả chậm Set-top-box: Gía trị Set-top-box còn lại sau khi giảm khách hàng được trả chậm tối đa trong vòng 6 tháng…

 

Leave a Reply